SOS Детски селища България с нова дългосрочна стратегия за устойчиво развитие

26 януари 2015

Работата в детските селища ще бъде реорганизирана по начин, който е в синхрон с новите тенденции в държавната политика и развитието на международната организация като цяло

Сдружението SOS Детски селища България започва прилагането на дългосрочната си стратегия за устойчиво развитие, с която цели да отговори на сериозните промени в досега познатите модели на грижа за деца в риск, социалното и икономическото развитие на обществото у нас, както и в световен мащаб. Тя е подготвена на базата на международната и местната експертиза на организацията и е в пълен синхрон с държавната политика, определена от Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане.

Стратегията е съгласувана предварително с международната SOS организация и с нея са запознати по-големите дарители и партньори на SOS Детски селища България. В нея е предвидено детските селища на сдружението в страната да се развият така, че да отговорят по възможно най-добър начин на новите разбирания и схващания за осигуряване на пълноценно детско развитие, като и на променящите се държавна политика и практики в международната SOSорганизация.

Като следствие на всичко посочено по-горе, традиционният модел на SOS Детско селище, който бе изграден в с. Дрен преди 20 години ще бъде заменен от нов – на интегрирано в градска среда в София и Перник SOS детско селище. В много европейски държави като Австрия, Финландия, Норвегия, Естония, Унгария и Косово, SOS семействата живеят в апартаменти и къщи в градовете сред всички други семейства, като същевременно връзките помежду им са запазени и формират нова общност със свой облик. С децата и родителите продължават да работят специалисти, като се запазва и развива ролята на подкрепящият екип.

„Предизвикателствата на съвременния свят изискват да приемем правилните мерки, за да осигурим на децата от SOS приемните семейства нужните грижи и равен старт в живота, да им дадем възможност за по-добро образование, достъпна здравна грижа и пълноценно развитие. И не на последно място – подобрени възможности за контакти със своите биологични родители. Промените ще доведат до оптимизиране и до по-добро  управление на финансовите ни ресурси. Но за нас главното и приоритет са развитието на децата днес и тяхната успешна житейска и професионална реализация в бъдеще“, заяви г-н Пламен Стоянов, национален изпълнителен директор на SOS Детски селища България.

В процеса на изработване на стратегията, организацията се запозна и проучи опита на SOS сдружения от други страни и подготви индивидуална програма за интеграция и подкрепа на всяко едно дете и приемно семейство. За да се гарантира успехът, планираните действия са съгласувани с международната SOS организация, а самият процес на преместването се следи от опитни експерти с цел постигане на плавна адаптация. Във вниманието на международната организация стой и въпросът за бъдещето използване на изградената инфраструктура в Дрен ивземането на най-правилното решение за бъдещето й използване. Тоще бъде взето съвместно с община Радомир, като съсобственици и страни със споделена отговорност. Сдружението е готово да обсъди всички възможности за разрешаването на настоящата ситуация и ще продължи да поддържа имота докато се постигне споразумение за бъдещето му предназначение.

През декември 2014 г. в с. Дрен се състоя среща на представители от международната организация SOS Children’s Villages International, SOS Детски селища Германия и SOS Детски селища Дания, които заявиха, че категорично подкрепят решението на българското сдружение.

Приемните семейства от SOS Детско селище Дрен ще заживеят в София и Перник през лятото на 2015 г. В момента се водят преговори с общините за избор на подходящи жилища за семействата. Те ще живеят в апартаменти в рамките на един квартал и всяко от тях ще се грижи за три до четири деца.

„SOS детските селища не са къщите и инфраструктурата, а децата и приемните родители, които се грижат за тях. Искаме да ги изведем не защото средата е лоша, а за да им дадем по-добра перспектива. Децата не могат да бъдат заложници на местни интереси и на демографски проблеми. Ние, заедно с нашата международна организация, вярваме, че интегрирани в градска среда, те ще могат да бъдат по-добре подготвени за предизвикателствата, които им предстоят“, сподели г-н Мариян Дянков, директор на Програма SOS детско селище София-Радомир-Дрен.

Като най-голямата международна организация за закрила и работа с деца, SOS Детски селища осигурява възможно най-качествени грижи и подхожда с уважение и обич към всяко едно дете. Актуална информация за хода на процеса ще бъде предоставяна своевременно на всички заинтересовани страни. Настаняването на деца в подходяща среда и всяка промяна в грижите за тях се определя, проследява и оценява както от експертите в Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, така и от SOS Children’s Villages International.

Ако сте харесали сайта ни, станете наш приятел във Facebook, за да получавате винаги нова и актуална информация.

Сподели статията в:

Още по темата

Остави своя коментар през Facebook

Публикувайте коментар

Харесвай тази страница :)