На 26 септември отбелязваме Европейския ден на езиците. Инициативата е на Съвета на Европа, който с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година, която бе обявена за Европейска година на езиците. Целта на празника е да насърчи изучаването на чужди езици в Европа.

Основните цели на Европейския ден на езиците са да осведоми обществеността за важността от изучаването на чужди езици и да разнообрази обхвата на изучаваните езици, за да повиши нивото на многоезичност и междукултурно разбирателство, да популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа и да насърчи изучаването на чужди езици във всяка възраст, не само в училищата, но и извън тях.

Съществуват около 225 местни езика в Европа, което е около 3% от световните езици.

Вижте още: Европейски ден на езиците 2018

снимка: pixabay.com